• Autobuska stajališta

  • Autobuska stajališta

  • Autobuska stajališta

  • Autobuska stajališta

  • Autobuska stajališta

Autobuska stajališta

"Demetra" je u mogućnosti da Vam ponudi kompletna rješenja autobuskih stajališta, od projektovanja do ugradnje. Nudimo veliki broj različitih modela, kao i različite kombinacije boja i finiša konstrukcije i boja polikarbonata. Naravno, naša autobuska stajališta su modularna, nisu sva iste veličine, rade se po mjeri koja zavisi od broja putnika na određenoj lokaciji i tehničkih predispozicija te lokacije. Izrađujemo rješenja koja prate reljef i/ili svojim oblikom prate liniju puta. Najvažnije, sva autobuska stajališta koja izrađujemo prave se da budu durabilna, uz predviđenu eksplataciju sa minimalnim ulaganjima tokom godine, a za razliku od sličnih rješenja koja se lako uništavaju i na kojima su konstantno potrebne skupe popravke. U mogućnosti smo da ponudimo ugradnju i reklamnih bilborda u sklopu stajališta, kao i pripadajuće instalacije, te da pružimo usluge dinamičkog brendiranja ovog proizvoda.

Radno vrijeme