• Sanacija kosih i ravnih krovova

  • Sanacija kosih i ravnih krovova

  • Sanacija kosih i ravnih krovova

  • Sanacija kosih i ravnih krovova

  • Sanacija kosih i ravnih krovova

Sanacija kosih i ravnih krovova

“Demetra” vrši sanaciju svih vrsta kosih i ravnih krovova. U našem poslu susretali smo se zaista sa najrazličitijim problemima koje ljudi imaju sa svojim krovom. U našoj zemlji postoji zaista jedno šarenilo materijala koji se koriste ili su se koristili za pokrivanje, te isto takvo šarenilo primjera neadekvatnog i nestručnog postavljanja tih materijala na objekte. Većinu tih problema smo u mogućnosti da otklonimo implementacijom nekoliko provjerenih rješenja iz ove oblasti.

Takođe, u slučaju opsežnih postojećih oštećenja krova, naša tehnička ekipa će Vas upoznati sa obimom problema, finansijskom projekcijom projekta reparacije, mogućim rizicima, i tako dalje. Sve ovo ima za cilj to da investitor unaprijed zna aproksimativnu cijenu projekta, njegovu isplativost, te da nema potrebe ponovo da radi isti posao za par godina. 

Treba još reći da sanacije ravnih krovova uglavnom ne radimo obnavljanjem postojećih masa, premaza i izolativnih traka, nego izgradnjom nove nosive konstrukcije na krovu, te montažom krovnog lima ili sličnog pokrivača, uz nastojanje da se iskoriste postojeći terminali za prikupljanje vode na građevini, a kako bi Vam pružili mogućnost da i tu uštedite novac, odmah prilikom inicijalne investicije, ali i kroz period eksplatacije. 

Radno vrijeme